Dağıtım

Microsoft Dynamics NAV Özellikleri

VİNYA BİLİŞİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A. Ş.

Dağıtım

.

Dynamics NAV Barkotlama ve RF

Dynamics NAV, el tipi bir stok cihazı ile senkronize edebilmenizi/güncelleyebilmenizi sağlar. Bu özellik daha doğru ve zamanında bilgi alınabilmesini sağlar. Girişler yapıldıkça Dynamics NAV tarafından doğrulanır. Bu da depo personelinin stokları anında kontrol edebilmelerini ve gerekli değişiklikleri anında yapabilmelerini sağlar. Fiziki stok fonksiyonunda hareketsiz ürün stoku problemini ortadan kaldırmak üzere hareketli stoku da dikkate alınır; bu da, Dynamics NAV Barkotlama modülünün kullandığı işlemleri basitleştiren birçok özellikten birisidir

• İşlem Geçmişi

Bütün işlemler kullanıcı tanımı, tarih ve zaman bilgisi ile birlikte el tipi cihazla güncellenebilir.

• Gerçek Zamanlı Veriler

Her tarama ve giriş işlemi yapıldığında Dynamics NAV uygulaması tarafından doğrulanır. El tipi cihazlarla stok hareketleri güncel tutulur.

• Hareketsiz Ambarı Olmayan Fiziki Stok

Fiziki envanter işlemlerini basitleştirmek için stokta yapılan önemli ayarlamalar ve düzenli stok hareketlerinin otomatik olarak ayarlanması.

Dynamics NAV Stok Bulunurluğu ve Yönetimi

Dynamics NAV’de bulunan stok yönetimi fonksiyonu ile maliyetleri azaltabilir ve müşteri hizmetlerini iyileştirebilirsiniz. Stok kontrolü ile satın alma ve sipariş işleme arasında bağlantı kurularak, stokun ihtiyaç olduğu ölçüde bulunabilirliği sağlanır. Bu bağlantı ile işlemlerin izlenebilmesi sağlanır ve yüksek maliyetli stok fazlalıkları engellenir. Aynı zamanda, siparişlerin müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde doğru olarak işleme konması sağlanır. İşletmenizde stok fazlalıkları azaltılır ve aynı zamanda müşterilere daha hızlı şekilde daha büyük bir güvenle cevap verilmesi sağlanır.

• Envanter Maliyeti

Satış ve alış fiyatlarının ve müşteri ve tedarikçi indirimlerinin etkin şekilde yönetilmesine yardımcı olmak üzere, depo ve üretim süreçleri boyunca, stok, işlenmekte olan malzeme miktarı (WIP) ve satılan malın maliyeti (COGS) de dahil olmak üzere, ürün kalemlerinin maliyeti bilinir. Maliyetlerin, malzeme, kapasite, alt yüklenici ve tedarikçi ve genel giderler gibi kategorilere göre dökümü yapılır. Kapanış sürecindeki kontroller sıkılaştırılır, parti iş maliyeti iyileştirilir ve yevmiye defteriyle akış çizgisi yönünde mutabakat yapılır

• Kalem Çapraz Referansları

Müşterinizin isteklerini müşteri kodu, şirket içi kod veya satıcı kodu ile çapraz ilintilendirerek tanımlayabilirsiniz.

• Dahili Toplama/Yerleştirme

Ürün kalemlerine test etmek, görüntülemek amacıyla veya diğer dahili veya operasyonel ihtiyaçlar nedeniyle eriştiğinizde bile, stok kayıtlarının doğru tutulmasına yardımcı olmak üzere makbuzlardan, satış veya diğer kaynak dokümanlarından bağımsız olarak ürün kalemlerini toplar veya yerleştirir ve stok kayıtlarına borç veya alacak kaydı yapar.

• Çoklu Lokasyonlar ve Sorumluluk Merkezleri

Stokta olmayan kalemleri talep eden müşterilere anında fiyat teklifi verebilme özelliği. Stok dışı ürünler otomatik olarak yaratılır ve stok kalemleri ile aynı şekilde işlenebilir.

• Lokasyon Transferleri

Ürün kalemleri lokasyon bazında bağımsız olarak yönetilir. Kalemler, stok tutma birimlerine göre gruplandırılarak, stok ikmal yöntemleri, güvenli stok seviyesi ve maliyetler de dahil olma üzere, lokasyon bazında bağımsız olarak tanımlanabilir ve yönetilebilir.

• Stok Tutma Birimleri

İşin gerçek zamanlı olarak izlenebilmesini sağlamak için birden fazla yerde bulunan stoklar tek bir veritabanından idare edilir ve yönetilebilir maliyet ve kar merkezleri yaratılır.

• Depo Yönetimi Sistemi

Yönlendirilmiş toplama ve yerleştirme ve otomatik ambar ikmali gibi etkin depo süreçleri ile maliyetlerin azalmasına yardımcı olur.

• Dönemsel Sayım

Envanter doğruluğunu arttırmak ve sevkiyat tarihlerine uyulabilmesini sağlamak üzere kalem veya stok tutma birimi bazında sayım sıklığını belirler.

• İş Bildirimleri

Çalışanlarınızı, tedarikçilerinizi veya iş ortaklarınızı kritik stok seviyeleri, sipariş durumu veya ikmal ihtiyaçları konusunda uyarmak üzere elektronik posta mesajları oluşturulur.

• Ürün Kaleminin İkame Edilmesi

Stokta olmayan ürünleri talep eden müşterilere alternatif ürünlerin sunulması veya daha yüksek kar marjı olan daha ucuz ürünlerin teklif edilmesi sağlanır.

• Ürün Kalemi İzleme

Kalemlerinin nerede alınıp satıldığını hızla tespit edebilmek için parti veya seri numaraları izlenir. Son kullanma tarihi önce olan malın ilk çıkacağını öngören (FEFO) stok yönetimi kuralını destekleyerek son kullanma tarihi geçen ürünlere bağlı olan atıkların azalmasına yardımcı olur.

• Otomatik Veri Toplama Sistemi (ADCS)

Depo yönetiminin etkinliğinin ve doğruluğunun artmasına yardımcı olur; ADCS ile, ürün kalemlerinin toplanması ve yerleştirilmesi, fiziki stok sayımları ve ambardan ambara hareket eden ürün kalemleri.

• Radyo Frekans Tanımlaması (RFID)

RFID’yi zorunlu kılan müşterilere veya tedarik zincirine daha kolaylıkla uyum sağlanır.

• Sipariş İşleme

Taahhüt edilebilir miktar (ATP) ve taahhüde yeterli miktar (CTP) desteği ile müşteriler için doğru ürün bulunurluğu sağlayabilir ve zamanında teslimat yapabilirsiniz.

• İade Yönetimi

İade edilen stok kalemleri işlenir ve ilave maliyetler hesaplara kaydedilir. Alacak faturaları, ikame ürünler, satıcılara iade işlemleri ve iade ürünlerin kısmi olarak veya birlikte sevkiyatları veya makbuzları otomatik olarak düzenlenir.

Dynamics NAV Depo Yönetimi

Dynamics NAV’in Depo Yönetimi uygulamaları, deponuzun potansiyelini maksimum seviyeye çıkarmanıza yardımcı olur. Tasnif ve toplama kriterlerini belirterek, tavsiye edilen çapraz yükleme fırsatlarından, kısaltılan güzergâhlardan ve performansı maksimum düzeye çıkarmak için yapılan diğer önerilerden faydalanabilirsiniz. Sektördeki en iyi uygulamaları kullanarak darboğazları ve eksiklikleri tümüyle yok edebilirsiniz. Toplama ve paketleme ile ilgili güncellemeler gibi otomatik veri işleme prosesleri bir sonraki aşamaya odaklanabilmenizi sağlar.

• Kalem Maliyetlerinin Tespiti

Proses adımları arasında işlenen malzeme miktarı (WIP) ve satılan malın maliyeti (COGS) de dahil olmak üzere, üretim sürecinin her aşamasında ürün kalemlerinin maliyeti bilinir. Maliyetlerin, malzeme, kapasite, alt yüklenici ve genel giderler gibi kategorilere göre dökümü yapılır. Kapanış sürecindeki kontroller sıkılaştırılır, parti iş maliyeti iyileştirilir ve yevmiye defteriyle akış çizgisi yönünde mutabakat yapılır.

• İade Yönetimi

İade edilen stok kalemleri işlenir ve ilave maliyetler hesaplara kaydedilir. Alacak faturaları, ikame ürünler, satıcılara iade işlemleri ve iade ürünlerin kısmi olarak veya birlikte sevkiyatları veya makbuzları otomatik olarak düzenlenir. Maliyetin kesin şekilde denkleştirilmesi, stok doğruluğunu arttırır.

• Dönemsel Sayım

Stok doğruluğunu arttırmak ve sevkiyat tarihlerine uyulabilmesini sağlamak üzere ürün kalemi veya stok tutma birimi bazında sayım sıklığını belirler.

• Dahili Toplama/Yerleştirme

Ürün kalemlerine test etmek, görüntülemek amacıyla veya diğer dahili veya operasyonel ihtiyaçlar nedeniyle eriştiğinizde bile, stok kayıtlarının doğru tutulmasına yardımcı olmak üzere makbuzlardan, satış veya diğer kaynak dokümanlarından bağımsız olarak ürün kalemlerini toplar veya yerleştirir ve stok kayıtlarına borç veya alacak kaydı yapar.

• Ürün Kalemi İzleme

Kalemlerinin nerede alınıp satıldığını hızla tespit edebilmek için parti veya seri numaralarını izleyebilirsiniz. FEFO stok yönetimi kuralını destekleyerek atıkların azalmasına son kullanma tarihi geçmiş olan stokların taşınmasını sınırlandırmaya yardımcı olur.

• Otomatik Veri Toplama Sistemi (ADCS) Desteği

Stok görünürlüğünü arttırır ve depo yönetiminin etkinliğinin ve doğruluğunun artmasına yardımcı olur; ADCS ile, ürün kalemlerinin toplanması ve yerleştirilmesi, fiziki stok sayımları ve ambardan ambara hareket eden ürün kalemleri.

• Depo Yönetimi

Depo yerleşim planının ve yer kullanımının optimum hale getirilmesine yardımcı olmak, stok ikmalini yönetmek ve birden fazla sayıda siparişi aynı anda işlemek için sipariş işleme, üretim ve depo fonksiyonlarını entegre eder. Yönlendirilen toplama, taşıma ve ayıklama kararlarında, ilk giren ilk çıkar (FIFO), son kullanma tarihi önce olan ilk çıkar (FEFO) veya son giren son çıkar (LILO) gibi çeşitli öncelik belirleme yöntemleri kullanılır.

• Nakliye Acentesi Yönetimi

Nakliye acenteleri ile sundukları hizmetleri ilişkilendirerek dağıtım işlemlerinizi kontrol edebilirsiniz.