Finans ve Muhasebe

Microsoft Dynamics NAV Özellikleri

VİNYA BİLİŞİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A. Ş.

Finans ve Muhasebe

.

Dynamics NAV Bütçelendirme

İleriye yönelik belirli bir dönemde beklenen gelir ve giderler için kalem bazında bir tahmin oluşturun. Faaliyetlerinizi planlayın ve yatırımlarınızı firmanızın durumu ile ilgili doğru ve kesin bilgilere sahip olarak yapın. Bütçe girişine, işletmenizin stratejik yönetimi için ihtiyaç duyduğunuz ayrıntı seviyesinde sonsuz boyut ekleyebilirsiniz. Toplam hesaplara bütçe tahsis edebilir, belirli alt bütçeler oluşturabilir ve belirli birimlerin bağımsız bütçeleri çerçevesinde nasıl faaliyette bulunduklarını izleyebilirsiniz.

• Alt bütçelerin oluşturulması

Genel bütçe içinde, belirli bir dönemde departman bazında belirli bir hedef müşteri grubu için ayrılan satış bütçeleri gibi çok özel “alt bütçeler” oluşturun.

• Hızlı ve Etkin Bütçeler

Önceki dönemlerin bütçelerini, bir ayarlama faktörü kullanarak yeni döneme kopyalamak suretiyle hızlı ve etkin şekilde bütçelerinizi oluşturun. Bu ayarlama faktörü hem yevmiye defteri girişlerinde hem de yevmiye defteri bütçe girişlerinde kullanılabilir.

• Excel Kullanılabilirliği

Bütçeleri Excel programına aktarma ve düzeltilmiş bütçeleri Navision’a geri yükleme özelliği, bütçeleri kuruluşunuza en uygun olan şekilde dağıtabilme esnekliği sağlamaktadır.

• Çoklu Bütçeler

İstediğiniz uzunluktaki dönem için, işletmenizi yönlendirmek ve kontrol etmek için gerekli olan ayrıntı seviyesinde istediğiniz sayıda bütçe oluşturabilirsiniz. Her bütçe girişine sonsuz sayıda boyut ekleyebilirsiniz.

• Düzenli Bütçeler Oluşturun

Bütçeleri kolay anlaşılır matrisler şeklinde oluşturabilirsiniz.

• Bütçe Performansını İzleyin

Hesap tablolarını ve belirli bütçe raporlarını kullanarak bütçe performansını inceleyebilirsiniz.

• Bütçeleri Tahsis edin

Toplam hesaplar (örneğin parasal tavanı belirlenmiş ancak belirli harcamaları henüz tanımlanmamış olan hesaplar) için bütçe tahsisi yapabilirsiniz.

Dynamics NAV İş Zekâsı ve Performans Değerlendirme

Dynamics NAV’deki iş zekası seçenekleri, kurumsal ilerleme veya departman bazında anlayış için temel raporlama özelliğinden, karmaşık iş ihtiyaçlarına kesin çözümler getiren ileri araç setlerine kadar çok çeşitlidir. Kuruluşunuzdaki bütün pozisyonlar için, kendi ilerlemelerini yönetmek veya açık ve net performans göstergeleri ekibinin ilerlemesine destek olmak üzere personele yetki vermek için Dynamics NAV’in iş zekası özellikleri kullanılabilir. Geçmiş performansları inceleyebilir ve eylemlerinizi haklı gerekçelere dayandırmak veya strateji geliştirmek/revize etmek için geleceğe yönelik trendleri öngörebilirsiniz.

• Veri ve Araçlara Erişim

Her seviyedeki karar verici, işle ilgili hususlarda zamanında verilen bilgilere dayanarak önlem alabilir ve işlem yapabilir.

• Birleşik Microsoft Tabanlı Teknoloji Platformu

Microsoft Office, sistem, Microsoft SQL Server teknolojileri ve Microsoft Windows Sharepoint hizmetleri ile sorunsuz şekilde entegre edilebilen Dynamics NAV, kuruluşunuzdaki bilgiler, insanlar ve süreçlerle bağlantı kurabilmenizi sağlar.

• Yerleşik Analiz Araçları

İşlemlerin, müşteri kayıtlarının ve geçmiş verilerin detaylarına hızlıca inebilir ve önemli olayları izleyebilirsiniz. Ayrıca bütçeleri fiili bütçelerle karşılaştırabilirsiniz.

• Yetkinlikleri Geliştirin

SQL Sunucuya yerleşik özel iş zekası yazılımı ekleyebilirsiniz.

• Kuruluş çapında Zekanın Paylaşılması

Karmaşık iş süreçlerini izleyebilir, bireylere ve ekiplere bilgi verebilir ve geçmiş anlayışlarla geleceğe yönelik trendleri ve göstergeleri birleştirebilirsiniz.

Dynamics NAV Nakit Tahmini

Nakit tahmini ve yönetimi, firmanın karlılığının yönetilmesindeki temel unsurlardır. Finansal sağlığınızı kontrol altında tutmak için Dynamics NAV, finansal nakit akış tablolarını sistemine dahil ederek nakit akışını net olarak izleyebilmenizi, detay seviyelerdeki bilgilere erişim seçenekleri ile tüm işlemlerin gerekçelerini açıklayabilmenize ve gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için yetersiz nakit uyarılarını yapabilmenize imkan verir. Bu görünürlük olanakları ile bilgiye dayalı yatırım kararları verebilirsiniz. Firmanızın finansal sağlığı konusunda karşılaşılan zorlukların üstesinden gelebilmek için dönem bazındaki sorumluluklarınızda uygun ayarlamaları yapabilirsiniz.

• Nakit Akış Tabloları

Geleneksel veya düzeltilmiş tablolarda firmanızın likiditesini görebilirsiniz.

• Veri Görüntüleme

Üzerinde değişiklikler yapabileceğiniz tablolar veya grafiklerle nakit akışınızı net bir şekilde görebilirsiniz.

• Verilerde Detaya İnme Seçenekleri

Tüm etkileyen unsurların temeline odaklanabilirsiniz.

• Uyarılar (Flagging)

Yatırımlar veya diğer yükümlülüklerle ilgili nakit akışı açıkları öngörülebilir ve kayıtlara yansıtılabilir.

Dynamics NAV Finansal Raporlama

Firmanızın finansal verileri üretim sektörü için büyük önem taşıyan kullanışlı raporlar şeklinde düzenlenir. Ayrıca yevmiye defteri, bütçe veya diğer kaynaklara dayanan firmanıza göre uyarlanmış sınırsız sayıda rapor oluşturabilirsiniz. Raporları tarihe veya bütçeye göre filtre edilmiş önceki dönemlere ait raporlarla hızla karşılaştırabilir ve firmanıza özel temel performans göstergelerini (KPI) oluşturabilirsiniz. Sonuçlarınızın gerekçesini oluşturan bağlantılarla raporlarınızda verilerin detayına inebilirsiniz.

• KPI (Temel Performans Göstergeleri) Eşleştirme

Temel performans göstergelerini (KPI) basit çubuk grafikleri kullanarak görüntüleyebilir ve verilerin detayına inebilirsiniz.

• Excel Kullanılabilirliği

Muhasebe tablolarınızı Excel programına aktararak Excel’in görsel ve sunum becerilerinden tam olarak yararlanabilirsiniz.

• Bütçe ve Veri Filtreleri

Bütçe ve veri filtrelerini seçebilir ve şirketinizin raporlarında kullanılan ilave para birimi cinsinden tutarların gösterilip gösterilmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

• Sınırsız Sayıda Kolon

Sınırsız sayıda kolon belirleyebilirsiniz. Örneğin; Net Değişiklik, Formül ve Tarih itibariyle Bakiye kolonlarını kullanarak yevmiye defteri rakamlarını bütçe rakamlarıyla kolayca karşılaştırabilirsiniz.Yatırımlar veya diğer yükümlülüklerle ilgili nakit akışı açıkları öngörülebilir ve kayıtlara yansıtılabilir.

• Karşılaştırma Dönemi Formülü

Mevcut dönemlerle önceki dönemlerin rakamlarını karşılaştırmak için Karşılaştırma Dönemi Formülünü kullanabilirsiniz.

• Anında Hesaplamalar

Satırların ve kolonların anında hesaplanmasına yönelik formüller geliştirebilirsiniz, böylece her yeni girişte satırların tamamını aktarmanız veya yeniden hesaplamanız gerekmez.

• Verilerde Detaya İnme

Raporları kaydedebilir ve online olarak verilerin detayına inme özelliği ile raporları inceleyebilirsiniz.

• Sınırsız Sayıda Özel Rapor

Şirkete özel sınırsız sayıda rapor oluşturabilirsiniz. Raporların çerçevesini oluşturan sınırsız sayıda boyut. Yevmiye defteri verileri, bütçe verileri ve boyut verileri ile ilgili temel raporlar.

Dynamics NAV Yevmiye Defteri

Dynamics NAV, firmanızın bütün temel finansal verilerini bir merkezde toplar. Defter size daha fazla etkinlik sağlar ve verimliliği ve karlılığı yönlendirir. Merkezde toplanan bu veriler, karar vericilerin firmanızın finansal durumu ile ilgili açık ve net bilgilere dayanan kararlar verebilmelerini sağlar. Defter, veri bütünlüğünü ve hatta kullanıcı tarafından uyarlanabilen finansal akış raporlama rutinlerini sürdürür. Firmanız faaliyetlerini daha az karışıklıkla ve daha şeffaf bir şekilde yürütür. Dynamics NAV aynı zamanda kuruluşunuzun global fırsatlardan da yaralanabilmesini sağlar.

• Kayıt Seviyesinde Güvenlik Özellikleri

Bilgiye görev bazında verilen erişim hakları ile finansal verilerin gizliliğinin korunmasına yardımcı olur.

• Dış Ticaret ve Para Birimi Yönetimi

Ticari faaliyetlerinizi sınırsız sayıda para birimi kullanarak yürütebilirsiniz. Yabancı para biriminden yönetilen müşteri veya tedarikçi hesapları ve iki farklı para biriminden tutulabilen yevmiye defteri hesapları.

• Esnek Muhasebe Dönemleri

Mali yılın başlangıç tarihini tanımlayabilir ve bütçelerinizde, istatistiklerinizde ve raporlarınızda kullanılacak olan muhasebe dönemlerini belirleyebilirsiniz. Yılsonu sonuçlarını bilançoya aktarabilir ve aynı zamanda tüm gelir tablosu hesaplarının bilançosunu alabilirsiniz.

• Değişiklik Günlüğü

Microsoft Dynamics NAV master verilerinde yapılan bütün doğrudan değişiklikleri, ilgili kullanıcı kodu ile birlikte kronolojik sırada listeleyen değişiklik günlüğü ile hataların takip edilmesi kolaylaşır.

• Akıllı İşlem Kaydı

Girişler kaydedilmeden önce yevmiye defteri bakiyelerini kontrol edebilirsiniz. Girişlerin likit hesaplarınızı nasıl etkileyeceğini görebilir ve yevmiye defterine kayıt girmeden önce gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. Bir kaydı veya yevmiye defterinin tamamını geri alabilir ve tam denetim kontrolü sağlayarak düzeltilmiş kayıtları girebilirsiniz.

• Detaylı Denetim İzleri

Veri izleme kolaylığı ve detaylı denetim izleri ile finansal düzenlemelere ve yönetmeliklere uyulmasını kolaylaştırır. Hesap tablosu vasıtasıyla yevmiye defteri girişlerine erişim olanağı. Hesaba kaydedilen her giriş için bir giriş numarası ve bir işlem numarası verilir ve aynı zamanda kaynak kodu, neden kodu ve kullanıcı kodu girilir.

• Otomatik İşlemler

Genel, tekrarlanan ve otomatik olarak yapılan denkleştirici ters işlem girişleriyle yönetimi basitleştirilmiştir. Tekrarlanan yevmiye defterini kullanarak sık yapılan işlemleri yevmiye defteriyle kolaylıkla kaydedebilirsiniz. Yevmiye defterindeki her satıra sabit bir tutar atayabilir ve satırın güncellenen verilerle ne sıklıkta kaydedileceğini seçebilirsiniz.

• Hesap Tabloları

Karmaşık ve kapsamlı hesap tabloları yaratmak için boyutları kullanabilirsiniz. Satır ve sütun kombinasyonlarında nelerin görüntüleneceğini seçmek için (örneğin borç tutarlarının, ancak bakiye göstermeleri halinde görüntülenmesi gibi) kullanılan ileri rapor seçenekleri ile raporlamanın iyileştirilmesine katkıda bulunur.

• Boyutlar

Analiz yapmanıza ve performansla bağlantı kurmanıza yardımcı olan ürün, satış bölgesi ve zaman gibi finansal bilgileri tanımlayan özellikleri veya “dimensions$rdquo”’yu atayabilirsiniz. Her bütçe girişine çoklu boyut atayabilirsiniz. Bütçenizi organizasyonel yapınızla örtüşen alt bütçeleri oluşturmak üzere dörde kadar olan boyutta filtre edebilirsiniz.

• Detaylı Bütçeler

Her yevmiye defteri hesabının ayrıntılı dökümünün ve hesap tablolarında toplam tutarların yer aldığı bütçeler oluşturabilirsiniz. Bütçeyi oluşturduğunuzda yüzde bazında farklılığı görmek için gerçek bakiyeleri yazdırabilirsiniz.

• XBRL Desteği

Finansal bilgileri web üzerinden veya elektronik posta ile dağıtabilirsiniz. Extensible Business Reporting Language (XRBL) desteği ile çeşitli formatlarda raporlama yapılmasını kolaylaştırır.

• Fonlar Arası Muhasebe işlemleri

Fonların elle yapılan mutabakatından kaynaklanan hataları azaltır ve bakiyeleri hesaplar arasında sorunsuz bir şekilde aktarır.

• Şirket İçi İşlemler

Organizasyonunuzda ana firma ve ortak firma veya bağlı ortaklıklar arasında çoklu şirket içi ilişkiler tanımlayabilirsiniz. Tek seferlik veya tekrarlanan işlemleri yönetebilir ve satın alma emirlerini bağlı ortaklıklarınıza doğrudan gönderebilirsiniz.

• Esnek Çok Kullanıcılı Ortam

İstediğiniz sayıda yevmiye defteri yaratabilirsiniz; bu yevmiye defterlerinin her birisine kendi belge numarası serisinden numara verilir.

Dynamics NAV Çoklu Şirket

Birden fazla sayıdaki işyerinde uygulanan Kurumsal Kaynak Planlamasında (ERP) çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır. Dynamics NAV çoklu işyeri olan şirketlerin bağımsız ve birbiri ile bağlantılı ihtiyaçlarını karşılar. İşyerlerinden birisinde kaynak olmayabilir veya detaylı bir ERP’ye ihtiyaç olmayabilir; bu durumda Dynamics NAV entegre bilişim sistemleri, güncel bilgilerin paylaşımını ve sistemi basitleştirecek veya mevcut işlemlerin dışında kalacak şekilde uyarlama seçeneği sağlamaktadır. Dynamics NAV iş akış etkinliği, etkin veri değişimi, entegre mantıksal analizler ve sorumluluğun paylaşılmasını sağlar.

• Bildirimler

Uyarıları işlerinizi yürütmek istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

• Paylaşılan Sorumluluk

Aynı anda birden fazla şirket için satış, satın alma ve muhasebe dokümanları da dahil olmak üzere gerekli tüm dokümanların oluşturulmasına yardımcı olmak üzere para birimi farklılıklarını hesaba katan farklı sistemleri eşleştirebilir veya Dynamics NAV’de şirket içi kayıtları kullanabilirsiniz.

• Entegrasyon

Çeşitli yerlerde bulunan IT sistemleri arasındaki entegrasyon, bilginin etkin şekilde paylaşılabilmesi, ortak ihtiyaçların desteklenmesi ve farklı sistemlerin tek bir oluşum şekilde başarıyla çalışabilmesi için son derece önemlidir.

• Değişiklik Günlüğü

Microsoft Dynamics NAV master verilerinde yapılan bütün doğrudan değişiklikleri, ilgili kullanıcı kodu ile birlikte kronolojik sırada listeleyen değişiklik günlüğü ile hataların takip edilmesi kolaylaşır.

• Değişen Karmaşıklık Seviyeleri

Tipik olarak, işyerlerinin işletme yönetimi çözümlerinin, ana şirketin çözümü ile aynı karmaşıklık seviyesinde olması gerekmez. Ayrıca, işyerlerinde daha büyük bir firma için tasarlanmış bir sisteme sahip olmak için gerekli kaynaklar bulunmayabilir.

• Esneklik

Dynamics NAV, çeşitli tipteki işletmelere özel gereksinimleri karşılayacak şekilde kolaylıkla uyarlanabilir. İşyerlerinizde Microsoft iş ortaklarından temin edebileceğiniz 1,400’ün üzerinde sektöre özel veya ek çözümden yararlanabilirsiniz.

• Gelişmiş İş Akışı Etkinliği

Tek bir veri tabanından veya diğer programlardan bir dizi işyeri için konsolide finansal tablolar oluşturulabilir. Farklı muhasebe yapılarından kendi yapınıza transfer edebilirsiniz. Döviz kuru işlevselliği. XBRL’yi kullanarak yazılımlar ve internet gibi teknolojiler vasıtasıyla finansal raporları aktarabilirsiniz.

• Mükemmel Veri Değişimi

SML dokümanlarını yaratabilme özelliği ile, Dynamics NAV’in Microsoft BizTalk Server ve Commerce Gateway modülleri ana şirketle tüm müteakip işletmeleri arasında dokümanların paylaşılabilmesini sağlar.

• Yerel Değişikliklerin İzlenmesi

Güncelleme aracı ve metodolojisi ile daha hızlı, daha kolay güncelleme yapılabilmesini sağlar.

• Münferit İhtiyaçların Karşılanması

İşyerlerinin küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış olan bir sistemde çalışmasını sağlar. Yerel yasal gereksinimleri ve iş uygulamalarını yansıtan bir sistem kullanın.

• Proaktif İş Yanıtı

Dynamics NAV’de işyerlerinizde veya tedarik zinciri ortaklarınızda meydana gelen kritik iş koşullarını bildirmek üzere otomatik elektronik posta mesajları yaratan uyarı düzenlemelerini yapabilirsiniz.

Dynamics NAV Çoklu Para Birimi

Global işlemlerin kendisine özgü birtakım zorlukları vardır ve birçok ERP sistemi, bu zorlukları basitleştirecek donanımda değildir. Oysa ki, Dynamics NAV global işletmenize ait kaynakların yönetimi için en uygun çözümdür. Kuruluşunuz, global piyasada hiçbir engel olmadan çalışabilir. Faturalandırma, ödeme işlemleri, yabancı muhasebe standartları, finansal raporlama, borçlar, alacaklar, yevmiye defteri raporları, banka hesapları ve envanter işlemlerinde sınırsız sayıda para birimi hesaba katılarak finansal etkinlik arttırılır. Sistemde yerleşik olan akıllı araçlar global işletmenizin yönetimini daha da kolaylaştırır.

• Uyum Desteği

Yabancı para biriminden hazırlanan tablolar için çevirme yöntemleri belirleyerek FASB ve IAS kılavuz ilkelerine uyumu kolaylaştırır.

• Uluslararası Hesap Yönetimi

Her müşteri ve tedarikçi hesabı için ön tanımlı para birimi belirleyebilir ve fatura ve ödemeler de dahil olmak üzere o hesapla ilgili tüm işlemleri bu para birimi ile yapabilirsiniz. Tüm borç ve alacak hesaplarını hem yerel para biriminden hem de işlemin yapıldığı yabancı para biriminden izleyebilirsiniz. Şirket içi işlemler ve raporlama: satış ve satın alma dokümanları ve yevmiye defteri kayıtları da dahil olmak üzere şirketi içi tüm işlemleri çoklu para birimi desteği ile yaratabilir ve dağıtabilirsiniz.

• İş Zekası

Microsoft SQL Server Raporlama Servisleri ile standart, tek seferlik ve analitik raporlar oluşturarak para birimlerini ve spot trendlerini izleyebilirsiniz. Detaylı raporlar hazırlamak, trendleri değerlendirmek ve iş arkadaşlarınızla bilgileri paylaşmak için verileri Excel programına kolaylıkla aktarabilirsiniz.

• Gerçekleşen Kar ve Zararın İzlenmesi

Satış ve alışlarda döviz kurundaki değişimlerin etkisine bağlı olarak gerçekleşen kar ve zararlar otomatik olarak izlenir ve kaydedilir.

• Döviz Kurunun İzlenmesi

İlişkisel kambiyo kurlarını ülkenizde geçerli olan formatta düzenleyebilirsiniz. Günlük işlemler ve belirli bir dönem için bilanço hesaplarında yapılan düzeltmelerde kullanılacak olan döviz kurlarını tanımlayabilirsiniz. Denetimi kolaylaştırmak için çoklu para birimi içeren işlemlerde kullanılan döviz kurlarının tarihlerini ve saatlerini izleyebilirsiniz.

• Çoklu Para Birimi Desteği

Finansal raporlarda birden fazla sayıda para birimini içeren faaliyetleri gösterebilir veya tüm dünyadaki ortaklarınızla bilgiyi paylaşmak için mevcut raporlarınızı birden fazla para birimine çevirebilirsiniz. Global iş ortaklarınızın ve paydaşlarınızın bilançoları online olarak görebilmelerini ve finansal raporların eş zamanlı olarak iki farklı para birimi cinsinden çıktılarını alabilmelerini sağlayabilirsiniz. Yevmiye defteri hesaplarını iki farklı para biriminden tutabilir veya hesaplarınızı ana şirketiniz tarafından kullanılan para birimiyle uyumlu hale getirmek için yabancı bir para birimini baz para birimi olarak kullanabilirsiniz.

• Kur Oranı Tanımları

Sınırsız sayıda para birimi ve her para birimi için kur oranları tanımlayabilirsiniz veya gerektiği takdirde münferit şirketler, sözleşmeler veya işlemler için özel oranlar belirleyebilirsiniz.