Üretim

Microsoft Dynamics NAV Özellikleri

VİNYA BİLİŞİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A. Ş.

Vinya Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri tedarik planlaması planlama talep

Üretim

.

Dynamics NAV Talep Planlaması

Müşteri odaklı iş planlamasının temel unsuru olan talep planlaması Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sisteminizin en önemli bileşenlerinden birisidir. Dynamics NAV kaynaklarınızı üç boyutlu olarak yönetebilmenizi sağlar; ürün, zaman ve piyasa boyutunda. Sağlam ve güvenilir bir talep planlama sistemi rekabet gücünü, müşteri memnuniyetini ve kaynak yönetimini sürdürebilmek için son derece önemlidir. Bunun aksine, yetersiz bir talep planlama sisteminin, karlılığınız üzerinde çok olumsuz etkileri olabilir ve hassas müşteri ilişkilerine zarar verebilir. Dynamics NAV en iyi iş uygulamalarını firmanıza getirmektedir.

• Veri Alma/Verme

Yerel entegrasyon ile Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics GP veya Microsoft Dynamics NAV’den veri alma ve verme imkanı sağlanır.

• İşbirliği Özellikleri

Planlayıcılar diğer aktörlerin (örneğin, temsilciler, bölge yöneticileri vs., gibi) her birisinin kendi ilgi alanına göre tanımlanan alt veri grupları ile birlikte tahmini planları görebilmelerini ve iş akışını kontrol edebilmelerini ve üzerinde mutabık kalınan tahmine katkıda bulunmalarını sağlayabilir.

• Grafik Rapor

Veriler analiz edilmek üzere birden fazla formatta grafik olarak kolaylıkla gösterilebilir.

• Şablonlar

Kullanıcılar tahmini verileri (göstergeler, uyarılar) belirli bir kümelenme seviyesinde düzgün şekilde görüntülemek için şablonları yapılandırabilirler. Belirli bir gösterim planı (çoklu görünümlü) çalışma alanı olarak kaydedilebilir.

• Uyarılar

Belirli durumları vurgulamak için çeşitli uyarılar tanımlayabilirsiniz. Bu özellik, kullanıcıların “istisnalarla birlikte” tahmin sürecindeki kritik konulara odaklanmalarını sağlar.

• Filtreler

Yalnızca ilgilendiğiniz verileri yüklemek ve görüntülemek için kolaylıkla filtre yapılandırılabilir.

• Formül Düzenleme

Yeni gösterge türetmek üzere göstergelere formüller uygulanabilir (formül göstergeleri). Formüller düzenlenerek veya bir dizi matematiksel, mantıksal veya özel işlemler uygulanarak tanımlanabilir.

• Tahmin Hatalarının Hesaplanması

Tahmin modelinden çıkarılan istatistik hataları otomatik olarak hesaplanır (mutlak değerde ve/veya hata yüzdesi, ortalama mutlak sapma, ortalama mutlak yüzde hatası).

• Hiyerarşiler

Her eksende kullanıcı tarafından tanımlanan etiketlerle birlikte hiyerarşiler serbestçe tanımlanabilir. Veriler, tanımlanan hiyerarşilere ve gösterge istatistiklerine göre kümelenebilir ve dağıtılabilir.

• Göstergeler

Herhangi bir seviyedeki temel veriler temel göstergelerde toplanır (örneğin, belirli bir ayrıntı seviyesindeki tarihsel veriler gibi). Değerlerin nasıl kümeleneceğini tanımlamak için her gösterge için kümeleme modu tanımlanabilir (minimum, maksimum, toplam veya ortalama). Örneğin, hücre düzenlemesini sınırlamak gibi kurallar tanımlanabilir.

• Yukarıdan Aşağıya Ayırma

Orijinal olarak tanımlandığı seviyeden daha yüksek bir seviyeye değişen bir değerin aşağıya doğru ayrılması tek biçimli, orantısal (önceki değerlere atıf yapılarak) veya bir başka göstergenin değerleriyle bağlantılı olarak yapılabilir.

• En Uygun Fonksiyon

Belirli bir tarihsel seriyle örtüşecek şekilde istatistiksel algoritma ile gösterilen ve en bağlantılı parametrelerin otomatik olarak aranması.

Dynamics NAV Üretim ve MRP

Mevcut kaynaklardan elde edilen bilgilerin ve bütün bileşen parçalarının açıklayıcı yetenekler şeklinde düzenlenmesi Kurumsal Kaynak Planlama sisteminizin en basitleştirici fonksiyonlarından birisidir. Siparişin alınmasıyla teslimat arasında geçen süre arasında, ürünlerinizde meydana gelen bütün sorunlar ve bileşen karmaşıklığı için Dynamics NAV bu bilgileri kaynaklarınızı yönetebilmenizi ve yetkinliklerinizi paylaşabilmenizi sağlayacak şekilde bir araya getirir ve MRP’nin ayrıntılarının içinde kaybolmanızı önler. Sipariş taahhüdü (order promising) konusunda hazırlıklı olmanızı sağlar.

• Otomatik Veri Yakalama

Gerçek zamanlı olarak doğru envanter verilerinin toplanmasını ve kullanılmasını sağlar ve depo verimliliğini arttırmak için işletmenizde verilerin daha fazla görünürlüğünü sağlar.

• Makine Merkezi Tahsisi

Modernizasyon planlama kapasiteleri olarak iş ve makine merkezlerinin tahsisi. Makine merkezlerini optimize etmek ve planlama doğruluğunu arttırmak için kapasite ile sınırlı kaynaklara sonlu yükleme hesaplamaları uygulanır.

• Tedarik Planlaması

Satış siparişleri, üretim siparişleri veya satın alma talepleri ile veya geleneksel ana üretim programı (MPS) veya malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) kullanılarak planlama yapılır. Çok lokasyonlu planlama ile tedarik zincirinde malzeme akışı kolaylaştırılır. Bütün malzemeler, maliyetler ve işlemler eş zamanlı olarak güncellenebilir ve değiştirilebilir.

• Maliyet Bütçeleme

Envanter, WIP ve satılan malın maliyeti (COGS) de dahil olmak üzere üretim süreci boyunca ürün kalemlerinin maliyetlerini görebilirsiniz. Kapanış sürecindeki kontroller sıkılaştırılır, parti iş maliyeti iyileştirilir ve yevmiye defteriyle mutabakat yapılır.

• Malzeme Listeleri (BOM)

Bir yandan performansı arttırırken bir yandan da piyasaya sürme ve hacim için (time-to-volume) hazırlanma süresi hedeflerini desteklemek için farklı tipteki Malzeme Listelerini (BOM) ve uyarlanmış tanımları üretim operasyonlarına entegre eder. Çoklu BOM versiyonlarını ve yönlendirmeleri yaratır, izler ve işler.

• Çoklu Maliyetler

Çoklu iş tiplerini tanımlayabilme özelliği ile birlikte sabit olan kaynaklar ve gruplar için veya ilave bir yüzde veya sabit ücret bazında alternatif maliyetleri yönetir.

• Manuel Planlama

Tedarik planlamasını ve küçük ölçekli işletmeler için tasarlanmış olan basılı üretim programlarının bir alternatifini kullanarak sipariş bazında karar vermeyi basitleştirir.

• Kapasite Planlaması

Gelen kaynak kapasitesi taleplerine göre gerçekçi planları uygulamaya koyabilir ve gerektiğinde sipariş değiştirme ve yeniden sipariş verme kurallarını yeniden tanımlayabilirsiniz. Üretim bölümünde değişen iş yükü koşullarına uygun olarak düzenleme yapabilir ve takvimlerle planlamayı basitleştirebilirsiniz.

• Sipariş Taahhüdü

Taahhüt edilebilir miktar (ATP) ve taahhüde yeterli miktar (CTP) ile sipariş taahhütleri.

• Grafik Programlaması

Gantt tablolarında görüntülenen üretim programlarına incelemek üzere erişim sağlar ve sürükle-bırak özelliğini kullanarak işlemlerin ilgili üretim siparişine yansıtılan değişikliklere göre yeniden programlanabilmesine imkan tanır.

• Rol Merkezleri

Üretim Planlamacısı, Atölye Amiri, Atölye Denetimi Üretim Temeli, Makine Operatörü

• İş Zekası

Grafik ekranlar, online analitik işlem (OLAP) küpleri ve web tabanlı teslim seçenekleri ile bilgiye dayalı, güvenli kararlar alabilirsiniz.

• Depo ve Stok Yönetimi

Depo yerleşim planını ve yer kullanımını en uygun hale getirmek ve güncel stok bilgilerini tutmak için üretim ve depo fonksiyonlarını entegre eder.

• Talep Tahmini

Farklı bakış açılarından satış modellerini analiz eder. Tahmin edilen taleple gerçek satış değerlerini karşılaştırır ve konsolide eder ve planlamanın işbirliği içinde yapılabilmesini sağlamak talep planlarını paydaşlara dağıtır.

• İstisna İşlemleri

Müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için, eylemlerle ilgili mesaj iletimi, izleme ve çoklu planlama seçeneklerini kullanarak istisnalar ve son dakika değişiklikleri yapabilirsiniz.

• Üretim Yönetimi

Sipariş üzerine yapılan talepleri kolaylaştırır ve satın alma veya üretme kararlarını basitleştirir. Gerektiği takdirde, üretime girmiş olan siparişlerde bile parçaları ve işlemleri değiştirebilirsiniz. Etkin yapım programları için aynı yönlendirmeyi paylaşan ürün ailesi siparişlerini planlayabilirsiniz.

Dynamics NAV Tedarik Planlaması

Dynamics NAV’deki tedarik planlaması, üreticilere ve tedarikçilere nakit akışının optimum şekilde yönlendirilebilmesi için stokların bilinçli şekilde yönetilmesini sağlar. Açık ve net malzeme ihtiyaç planlaması ile stok yöneticileri lüzumsuz ve aşırı karmaşık işlemleri önler. Stoklar, tüm değişiklikleri hesaba katacak şekilde stok ayarlama süreçlerini bir araya getirerek açık ve net olarak izlenir. Stoklar ve stoklarla ilgili bileşenler, stok düzenlemesi yapıldıkça ve sipariş verildikçe otomatik olarak sipariş verilebilir. Bununla birlikte manüel prosesler, kontrolü Stok Yönetiminin eline bırakır.

• Ürün Kalemi İzleme

Ürün kalemlerinin nerede alınıp satıldığını hızla tespit edebilmek için parti veya seri numaralarını izleyebilirsiniz. Atıkların azalmasına ve son kullanma tarihi önce olan malın ilk çıkacağını öngören (FEFO) stok yönetimi kuralını destekleyerek son kullanma tarihi geçmiş olan stokların tutulmasını sınırlandırmaya yardımcı olur.

• Grafik Üretim Programlaması

Gantt tablosu şeklinde gösterilen üretim programlarının kontrolü ve sürükle ve bırak özelliği ile işlemlerin yeniden programlanabilmesi sağlanır.

• Doğrudan Üretim Raporlaması

Tüketim defteri ile çıkış defterinin fonksiyonlarını birleştiren tek bir üretim defteri ile çalışma özelliği.

• Esnek Planlama

Satış siparişleri, üretim siparişleri veya satın alma talepleri ile veya geleneksel ana üretim programı (MPS) veya malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) kullanılarak planlama yapılır. Satın alma planlamacıları, yeni gelir fırsatlarından yararlanmak için tedarikçilerin teslimat programlarını ne şekilde ayarlamaları gerektiğini kolayca fark ederler.

• Talep Tahmini

Talep tahminlerinin doğruluğunu arttırmak suretiyle optimum malzeme kullanımı sağlanır. Üretim süreçlerinde yapılan değişikliklerin malzeme ihtiyacını nasıl değiştireceğini belirleyebilmek için “olursa ne olur” senaryoları kullanılır.

• Manuel Planlama

Basit bir tedarik planlama aracı olan Manüel Planlama, manüel MRP sistemi olarak kullanılır. Manüel Planlama, temel bilgileri masaüstü bilgisayarınıza aktarır ve böylece üretim yöntemlerini ve süreçlerini hızla ve güvenle adapta edebilmenizi sağlar.

• MRP Programlama

Yenilenebilir, net değişiklik ve eylem mesaj planlamasını içeren akıllı malzeme ihtiyaç planlamasını kullanır. Ürün kalemi bulunurluğu pencerelerinden MRP sonuçları hızla incelenebilir.

• Çoklu Lokasyonlu Planlama

Malzemelerin bulunması gereken yerde ve zamanda hazır olmalarını sağlamak üzere tedarik zinciri boyunca etkin bilgi ve malzeme akışını kolaylaştırır.

• Doğru Kalem Bulunurluğu

“Olursa ne olur” senaryolarında taahhüt edilebilir miktar (ATP) ve taahhüde yeterli miktar (CTP) ile taahhütlerinizi yerine getirebilirsiniz.

• Esnek Planlama Seçenekleri

Satış emri aşamasından itibaren yapılan planlama size, ürün sipariş yapısını tanımlana esnekliğini sağlar ve çoklu üretim hattının ve/veya çok seviyeli siparişlerin durumlarını izleyebilmeyi kolaylaştırır. Üretim bölümünde iş bazındaki ilerlemeler izlenebildiği için verimsizlikler kolayca tespit edilir.

• Son Dakika Değişiklikleri

Üretim yöntemlerinde değişiklik meydana geldiği takdirde, zaman alıcı parti işlerin yürütülmesine gerek olmadan bütün malzemeler, maliyetler ve işlemler eş zamanlı olarak güncellenir ve yeniden planlanabilir.